Sidik, Ahmad, and Rochsun Rochsun. “Analisis Kemampuan Literasi Matematika Siswa Kelas XI SMA Bahrul Maghfiroh Malang”. Prosiding Seminar Nasional IKIP Budi Utomo 1, no. 01 (November 27, 2020): 69-75. Accessed November 28, 2021. http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/prosiding/article/view/1014.